LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 23
Z zamieszczonego pisma sporządzonego w układzie amerykańskim wynika, że odbiorcą informacji jest
A.
B.
C.
D.