LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 14
Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej Urzędu Miasta wynika, iż Kierownik Biura Obsługi Mieszkańca otrzymuje polecenia bezpośrednio od
A.
B.
C.
D.