LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Spółka osobowa, utworzona przez osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu wymienionego w Kodeksie spółek handlowych, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, to spółka

A.
B.
C.
D.