LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 2
Na podstawie zamieszczonych zapisów, oblicz saldo końcowe konta "Rachunek bankowy".
A.
B.
C.
D.