LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 49
Wniosek o zaliczkę należy zakwalifikować do dowodów księgowych

A.
B.
C.
D.