LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 42
Które miary statystyczne opisują zmiany poziomu zjawiska obserwowanego w czasie?

A.
B.
C.
D.