LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 2
Zapisana na kontach księgowych operacja gospodarcza potwierdza
A.
B.
C.
D.