LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 11
Z zamieszczonych przepisów wynika, że izba wyższa parlamentu może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w terminie
A.
B.
C.
D.