LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Z zamieszczonego przepisu wynika, iż pracownikowi zatrudnionemu u danego pracodawcy 33 miesiące okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi
A.
B.
C.
D.