LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 44
Na podstawie fragmentu klasyfikacji budżetowej, ustal klasyfikację budżetową wydatku dotyczącego wypłaty dodatku stażowego dla pracowników dornu pomocy społecznej.
A.
B.
C.
D.