LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Przekazywanie informacji przez kierownika poszczególnym pracownikom, zgodnie z zakresem ich czynności i obowiązków, to

A.
B.
C.
D.