LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Zamieszczone pismo jest
A.
B.
C.
D.