LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Z treści zamieszczonego zaświadczenia wynika, iż pani Marianna Kowalska kieruje Wydziałem Komunikacji
A.
B.
C.
D.