LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 7
Jaki jest łączny udział procentowy, w strukturze zatrudnienia przedsiębiorstwa, pracowników świadczących bezpośrednio usługę transportową i pracowników prowadzących obsługę techniczną środków transportu?
A.
B.
C.
D.