LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 47
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, oblicz wskaźnik rentowności sprzedaży netto.
A.
B.
C.
D.