LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 14
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, oblicz wskaźnik udziału kapitału własnego w pasywach ogółem.
A.
B.
C.
D.