LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 2
W którym kwartale 2012 roku wystąpiła największa zmiana wynagrodzenia w stosunku do kwartału poprzedniego?
A.
B.
C.
D.