LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 36
Na zamieszczonym wykresie przedstawiono
A.
B.
C.
D.