LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 6
W sezonie grzewczym w pomieszczeniach biurowych powinna być zapewniona temperatura powietrza

A.
B.
C.
D.