LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
Referent załatwił sprawę dnia 18 kwietnia 2012 roku. Po zakończeniu roku kalendarzowego w którym załatwiono sprawę, 2 stycznia 2013 roku przekazał akta sprawy z oznaczeniem kategorii archiwalnej B5 do archiwum zakładowego. Akta te mogą zostać zniszczone nie wcześniej niż

A.
B.
C.
D.