LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 4
Pracownik, który długotrwale wykonuje pracę umysłową w pozycji siedzącej i nie stosuje zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, naraża się na

A.
B.
C.
D.