LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 19
Dla sposobu zabezpieczenia materiałów niejawnych w jednostce organizacyjnej najistotniejsze znaczenie ma

A.
B.
C.
D.