LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 49
Powierzchnia blatu biurka, zgodnie z przepisami BHP, powinna być

A.
B.
C.
D.