LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 22
Podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji omdlenia należy

A.
B.
C.
D.