LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 46
Pracownik doznał poparzenia dłoni wrzątkiem. Miejsce poparzenia jest rozległe, zaróżowione, występują pęcherze. Udzielając pomocy temu poszkodowanemu należy

A.
B.
C.
D.