LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 32
Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
A.
B.
C.
D.