LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 3
Mechanizm działania antybiotyków z grupy cefalosporyn polega na hamowaniu

A.
B.
C.
D.