LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 43
Przy oparzeniu dłoni gorącą parą z łaźni wodnej, w pierwszej kolejności należy

A.
B.
C.
D.