LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 13
Leki przeciwdepresyjne, hamujące wychwyt zwrotny serotoniny przez neurony mózgowe, zawierają substancje czynne

A.
B.
C.
D.