LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 29
Pacjent dostarczył do apteki receptę weterynaryjną na lek recepturowy. Jaką opłatę będzie musiał uiścić?
A.
B.
C.
D.