LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
Przy wykonywaniu mieszanek, składniki zazwyczaj należy odważać

A.
B.
C.
D.