LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 7
Wskaż zestaw antybiotyków należących do linkozamidów.

A.
B.
C.
D.