LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
Mechanizm działania akarbozy (preparat Glucobay) polega na

A.
B.
C.
D.