LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Wskaż prawidłową parę synonimów.

A.
B.
C.
D.