LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Który z podanych olejów wykazuje najsilniejsze działanie przeczyszczające?

A.
B.
C.
D.