LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 28
Określ na podstawie zamieszczonego fragmentu FP IX, ile wazeliny należy użyć wykonując 25 g maści cynkowej.
A.
B.
C.
D.