LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 36
Heparyna i jej pochodne wykazujące działanie przeciwzakrzepowe, podawane są

A.
B.
C.
D.