LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Jaką ilość wody należy odważyć, wykonując następujący lek recepturowy?
A.
B.
C.
D.