LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 3
Oblicz, ile należy odważyć spirytusu 96°, aby prawidłowo wykonać przepisany lek.
A.
B.
C.
D.