LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 34
Jaką dawkę fosforanu kodeiny może w ciągu doby przyjąć dziecko o masie 6 kg, jeżeli Maksymalna Dawka Dobowa wg FP wynosi 0,12 g?
A.
B.
C.
D.