LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 14
W wyniku czternastodniowej maceracji etanolem następujących składników, otrzymuje się
A.
B.
C.
D.