LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 39
Doustne leki przeciwcukrzycowe, pobudzające komórki trzustki do aktywności

A.
B.
C.
D.