LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU26 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 13
Dolną granicę twarzy stanowią

A.
B.
C.
D.