LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU26 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 23
Na rysunku cyfrą 1 oznaczona jest kość
A.
B.
C.
D.