LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU26 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 38
Wsunięta linia brody i cofnięte czoło, to cechy twarzy o profilu

A.
B.
C.
D.