LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU26 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 1
Przedstawiony rysunek został wykonany przy zastosowaniu techniki
A.
B.
C.
D.