LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU26 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 21
Który rodzaj kompozycji zastosowano we fryzurze przedstawionej na rysunku?
A.
B.
C.
D.