LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU26 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 29
Fryzura na rysunku przedstawia styl
A.
B.
C.
D.