LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 12
Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?


            k:=5; 

             iloczyn:=1; 

            for   n:=10   downto   k do 

             iloczyn:=iloczyn*n; 
A.
B.
C.
D.