LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 8
Schemat blokowy przedstawia algorytm
A.
B.
C.
D.